Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Bestellen en betalen;

 1. Online reserveringen of reserveringen aangevraagd via mail
 2. U mag steeds zakken komen afhalen om de kwaliteit ervan te kunnen testen
 3. Na reservering krijgt u een mail met een aanvraag tot betaling
 4. Betaling mogelijk via overschrijving of cash bij afhaling / levering
 5. Uw reservering is pas definitief nadat u van ons een bevestigingsmail met ordernummer hebt ontvangen
 6. Prijzen zijn inclusief 6% btw
 7. Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen. 

Afhaling, levering, leveringstijd:

 1. Zelf af te halen in Zonhoven - Industrieterrein "De Waerde"
 2. Levering is mogelijk en vanaf min. één pallet
 3. Transportkosten in eigen beheer met hulp bij het stapelen van de zakken
  *<50km rond Zonhoven, buiten deze radius is de transportkost steeds op te vragen 
 4. Bij levering buiten de gearceerde zone wordt(en) de pallet/(ten) geleverd door externe transporteur en afgezet op een bereikbare plaats met transpallet, dus enkel op verharde ondergrond zoals bv. beton, tegels, klinkers, enz.

Annulatie en retourzendingen:

 1. Annulatie is enkel mogelijk mits aanvraag via mail en betaling van onkosten die 10% van het bestelbedrag bedragen
 2. Binnen de 30 dagen na acceptatie van annulatie worden de betaalde bedragen terugbetaald via overschrijving
 3. Bij een foutief leveringsadres of wanneer de goederen niet gelost kunnen worden op het doorgegeven adres vallen de kosten voor een nieuwe verzending steeds ten laste van de klant
 4. Afzien van de aankoop kan enkel met een retouraanvraag via mail binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen
 5. Bij goedkeuring van retouraanvraag moeten de goederen binnen de 7 dagen teruggestuurd worden in de oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking en met kopie van ordernummer
 6. Onvolledige, beschadigde, door de klant gebruikte goederen worden niet teruggenomen
 7. Retourzendingen kunnen door ons terug opgehaald worden aan dezelfde voorwaarden als de levering
 8. Binnen de 30 dagen na acceptatie van retour worden de betaalde bedragen terugbetaald via overschrijving

Overmacht:

 1. Onder "overmacht" wordt verstaan elke onvoorziene en uitzonderlijke situatie of gebeurtenis die plaatsvindt buiten de wil van de partijen om en niet te wijten is aan een fout of nalatigheid van één van de partijen of van een onderaannemer, waardoor één van de partijen één of meer van zijn contractuele verplichtingen niet kan nakomen en waarvan de gevolgen ondanks alle geleverde inspanningen niet kunnen worden voorkomen. Defecten aan uitrusting, apparatuur of materialen, vertraging in het ter beschikking stellen ervan, arbeidsconflicten, stakingen en financiële problemen, oorlogen, kunnen uitsluitend ingeroepen worden als geval van overmacht indien zij rechtstreeks het gevolg zijn van een vastgesteld geval van overmacht.
 2. Indien één van de partijen geconfronteerd wordt met een geval van overmacht, brengt zij de andere partij hiervan onmiddellijk per mail of op equivalente wijze op de hoogte, met vermelding van de aard, de vermoedelijke duur en de te verwachten gevolgen ervan.
 3. Indien een partij haar contractuele taken niet heeft kunnen uitvoeren wegens overmacht, wordt dit niet beschouwd als een schending of niet-nakoming van haar contractuele verplichtingen. 
 4. De partijen treffen alle noodzakelijke maatregelen om hun eventuele schade tot een minimum te beperken. In geen geval is er een schadevergoeding verschuldigd inzake uitgestelde leveringstermijn.

Persoonlijk contact:

 1. Om onze lage prijzen te garanderen voeren we onze communicatie hoofdzakelijk uit via mail.
 2. U kan ons steeds bereiken op ons nummer 011 66 42 25

Enkel de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd voor de plaats van de uitbatingszetel van onze zaak/vennootschap zijn bevoegd in geval van een geschil.

Bent u onzeker over de herkomst van houtpellets van andere verdelers, vraag als ze voldoen aan de Belgische wetgeving.
Belgische wetgeving omtrent de eisen waaraan houtpellets moeten voldoen om gebruikt te worden als brandstof voor niet-industriële verwarmingstoestellen.
Koninklijk Besluit van 5 april 2011 

Inschrijven Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

reviews

Wat anderen over ons zeggen

Contacteer ons

Nog geen klant bij ons?

Stuur ons een mail en wij bezorgen u alle informatie over onze werking.